понедељак, 30. мај 2011.

Priča: Čiste ruke

Jedna od mojih ratnih priča, objavljena u zbirci Lutalice (SKC Kragujevac, 2006).

Vladimir Kolarić

ČISTE RUKE
Rat je kad shvatiš da je čovek meso. Tako sam to video. Govore da sam malouman, ali i ja vidim. Zaiskri ponešto...
Ujutru, rosa sija kao rasuto staklo. Oči devojaka liče na mleko. Ruke ratnika su kao zalasci sunca. To je ono što vidim.
Krpim gume, nosim, služim, sve što treba. Ali pametan sam ja. Moje ruke su čiste. Pogled mi se ne menja.
Gledam ih. Propadaju, a ne vide. Gase se, a misle da plamte.
Blato je, a meni je to raj. Kad me ne gledaju, smejem se. Kažu da sam malouman. Meni su ruke čiste.
Jedno je došao stariji vodnik. Hramao je.
«Problemi sa venama», rekao je i ponudio me cigaretom. Sedeli smo na gumama.
«Pričaj mi nešto.»
Slegnuo sam ramenima.
«Šta da vam pričam?»
«Nešto. Normalno.»
Pričao sam kako sam vozio kombi. Kako se pokvario, a okolo samo kukuruzi. I, ko mi je popravio kombi? Baba.
«Moj pokojni je bio mehaničar. Ja sedela i gledala, pa naučila. Od nečeg mora da se živi.»
Vodnik je gledao u daljinu. Žar cigarete mu je već dosezao do prstiju.
«Ajde sa nama», rekao mi je. «Da znaš kako je tamo. Nema boljeg mesta na svetu.»
Govorio je o rovovima, o Majevici.
«Bio sam jednom. Vodili su me, kad sam bio mali. Zamalo nisam stao na zmiju.»
Pogledao me je. Osmehnuo se.
«Nisi ti toliko lud.»
Ćutao sam. Šta ja znam o tome?
Vodnik je poginuo. Više neće imati problema sa venama.
Nikad nisam video zmiju. Lagao sam ga. Ne znam zašto. Ponekad, tako, ne znam zašto kažem sad ovo, a sad ono. Da li je i kod drugih isto?
A meni, meni su ruke čiste.
Blato liči na rasute utrobe insekata. Kad umire, sunce je kao sveže krvavo meso.
Nešto se bliži. Dolazi. Nisam baš toliko lud. Samo su mi ruke čiste. Vidim. To je sve.

понедељак, 23. мај 2011.

Zbornik Matice srpske za slavistiku broj 78

U Zborniku Matice srpske za slavistiku broj 78, 2010, objavljen je moj rad "Modelizacija sveta u Aristotelovoj poetici i u strukturalnoj semiotici Jurija Lotmana". Tema modelizacije u umetnosti i poetika dekadencije, karakteristična za jedan pravac mojih istraživanja, usaglašavaju se u ideji odbrane umetnosti, po kojoj je naslovljen ovaj nastrani blog.

Vladimir Kolarić: "Modelizacija sveta u Aristotelovoj poetici i u strukturalnoj semiotici Jurija Lotmana", Zbornik Matice srpske za slavistiku, broj 78, 2010, str. 101-118.

Celovit tekst, kao i ceo broj 78 u pdf formatu, nalazi se na:
http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/slavistiku_78.pdf

субота, 21. мај 2011.

Владимир Коларич: Газданов и Сербия

Moj govor o velikom ruskom emigrantskom piscu, poreklom Osetinu, Gajtu Gazdanovu (1903-1971), u prostorijama Predstavništva Republike Severna Osetija-Alanija, u Moskvi, 14. 11. 2008, u organizaciji Instituta za svetsku književnost Ruske akademije nauka (ИМЛИ РАН) i Društva prijatelja Gajta Gazdanova. Svoj rad o Gazdanovu i kempu koji pominjem u izlaganju odnosi se na članak Vladimir Kolarić: "Kemp u djelu Gajta Gazdanova", Književna smotra (Zagreb, Hrvatska), broj 149(3), 2008, str. 33-41.Владимир Коларич

Газданов и Сербия


Я приехал из Сербии, страны, в которой вышло  первое издание Собрания сочинаний Газданова после России. Также в бывшей Югославии, частью которой была Сербия, был выполнен первый перевод романа Газданова на иностранные языки. Сейчас кроме Сербии, вещи Гайто Газданова опубликованы и вышли отдельными изданиями в Хорватии и Македонии. Один из двух самых лучших сербских режисссеров, Горан Маркович, ещё двадцать лет назад написал киносценарий по роману Газданова «Пробуждение». Если бы этот проект был реализован, это был бы первый фильм по роману Газданова за последние сорок лет. Более подробно об этом можно прочитать в статье Зорислава Паунковича, опубликованной в сборнике, который мы сейчас представляем здесь.

Я писал о творчестве Газданова в статье «Кэмп у Газданова», где пытался научно аргументировать применение этого эстетического и культурологического понятия к творчеству Газданова. В литературоведческом понятии кэмпа характерны эстетизм, ирония, примат стиля над содержанием и размывание границ между массовой и элитарной культурами. Но это не чистая игра «искусства ради искусства», в кэмпе наряду с ироонией присутствует подлинная боль художника.

Я вижу Газданова как писателя, соединяющего Восток и Запад. Культура моей земли — Сербии также находится между Востоком и Западом, более того, основатель сербской культуры Святой Савва ещё в ХП веке сказал, что нам надо быть не  между, а над Востоком и Западом. Такого мнения придерживается и крупный мыслитель ХХ века Святой Николай Велимирович. Сербская культура — это Восток на Западе и Запад на Востоке.  Газданов также писатель с глубоким осознанием эфимерности всего мирского, что есть одно из особых свойств сербской культуры. Эти два основных качества служат причиной огромной популярности Газданова в странах бывшей Югославии.  Есть и более глубокие причины, связанные с  архаикой, с основаниями индоевропейской культуры, к которой принадлежат родина Газданова — Осетия и Сербия.    

Творчество Гайто Газданова особенно целительно в наше время, для которого характерны гордыня и конфликтность, как между людьми, так и между народами.

петак, 20. мај 2011.

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti broj 17 i 18

Upravo su izašli brojevi Zbornika radova FDU za 2010. godinu, broj 17 i 18. U broju 17 objavljen je moj tekst "Apologija Zapada: Čaadajev, Dali Vorhol" (Apologetics of the West: Chaadaev, Dali, Warhol), jedan od mojih najznačajnijih radova, koji u 14 tačaka donosi originalnu klasifikaciju osobenosti ideje Zapada, sve to primenjujući na stvaralaštvo jednog ruskog, jednog evropskog i jednog američkog predstavnika ove velike ideje.
Puna referenca glasi: Vladimir Kolarić: "Apologija Zapada: Čaadajev, Dali Vorhol", Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, broj 17, 2010, str. 355-373.
U broju 17 izdvajam i tekstove Ivana Medenice, Enise Uspenski i Žorža Banija o Čehovu, tekstove Lazara Jovanova i Vjere Mujović o "determinaciji modela organizacione kulture srpskih nacionalnih teatara", odnosno "organizaciji i trendovima međunarodne kulturne saranje", tekst Dijane Marojević Diklić o Grotovskom u svetlu religijske filosofije Ivana Iljina, zatim zanimljivi kreatološko istraživanje Tijane Mandić i Irene Ristić, rad "Culture and Beauty" slovenačke profesorke Erike Prijatelj, rad Ninoslave Vićentić o beogradskom novom talasu i sećanje na Ranka Munitića, mladog filosofa i filmskog kritičara Vladana Milanka. O filmu postoje samo tri priloga: rad Grega DeCuira "Black Wave Philosophy: Methodical Marxism" (njegova knjiga o jugoslovenskom crnom talasu upravo je izašla u izdanju Filmskog centra Srbije), tekst Marije Šarović o Hržanovskom i Sorokinu i tekst koji sadrži rezimee učesnika tribine "Novi srpski film - pojam, dometi, kontroverze", održane 23. 10. 2010, na kojoj sam bio moderator.
Broj 18 u celini je posvećen radovima sa naučnog projekta "Obrazovanje, umetnost i mediji u procesu evropskih integracija", i kao priređivači su potpisani Nevena Daković i Mirjana Nikolić. Pored dva teksta o filmu, Nevene Daković ("Srpski film: teorija i praksa: 1990-2009: Balkanizacija, tranzicija, EU integracije") i Aleksandra S. Jankovića ("Mizantropija kao filmski recidiv tranzicije"), izdvajam tekst Nataše Milović "Kreativno korišćenje dramskog teksta u obrazovanju".

субота, 14. мај 2011.

Boris Rižij

U ponedeljak 16. maja u 20 h, u Muzeju Jugoslovenske kinoteke govoriću na promociji zbirke pesama ruskog pesnika Borisa Rižija "U Rusiji se rastaje zauvek" (Fond "Princeza Olivera", 2011). Boris Rižij (1974-2001) je izuzetno talentovan i značajan ruski pesnik "genaracije perestrojke", dakle moje generacije koja podjednako pamti život u socijalizmu kao i agoniju devedesetih. Predstavljan kao pesnik-huligan, poeta-gusar, monah poezije, Rižij je izvršio samoubistvo u svojoj 27. godini života, dostigavši veliku umetničku zrelost. Danas je to cenjen, "živ" pesnik, na čije stihove se komponuju popularne pesme. Jedna od tih pesama biće izvedena u toku promocije, a pesnikove stihove će govoriti Miloš Vlalukin.
Na promociji učestvuju i prevodilac Svetislav Travica, Olivera Šaranović (izdavač), zatim Irina Knjazeva, supruga preminulog pesnika, i holandska rediteljka ruskog porekla Aliona van der Horst, rediteljka odličnog i potresnog dokumentarnog filma o pesniku ("Boris Ryzhy", 2008, 60 min.), koji će biti prikazan posle promocije.
Ovo je uvodna pesma iz zbirke:

Sa dlana, ciganko, hoćeš li umeti
Izgatati mi sudbinu kletu?
Ciganka reče: ti ćeš umreti,
Takvi dugo ne žive na svetu.
Biće ti tuđi sin i ženica,
Drugovi će neprijatelji postati.
Pitaš me šta će te ubiti? Krivica.
Al ti je nikom nemoj dati.
Zašto sam kriv? Jer si živ! -
Smeška se i gleda me u oči.
Sa pijace trešti poznati motiv
I presijavaju se nebesa u noći.

петак, 6. мај 2011.

Časopis Riječ

U novom broju izuzetno kvalitetnog i sadržajnog časopisa "Riječ" (broj 3-4, 2010, Književni klub Brčko distrikt BiH, urednik Žarko Milenić), objavljena su čak dva priloga sa mojim potpisom: priča "Amerika" i članak "Odbrana umetnosti u Brčkom", prvobitno objavljena upravo na ovom blogu.
Iz sadržaja izdvajam prozu izuzetno talentovanog mladog dramaturga i pesnika Luke Kurjačkog, balade Atifa Kujundžića (od pretprošle "Riječi" jednog od mojih omiljenih pesnika), temat o naučnoj fantastici, poeziju i prozu jermenskih autora kao i prepisku srpskim pisaca sa jermenskim srbistom Babkenom Simonjanom, dečju prozu Jurija Nečiporenka i putopis Dragoljuba Vasića, drame Hrista Bojčeva i Patrika Ziskinda, esej Irene Lukšić o problemima prevođenja itd. Tek nameravam da vidim šta je još vredno preporuke, susret sa nama nepoznatim imenima je uvek najuzbudljiviji, kao i svaki susret uostalom.
Na kraju, citat Ibn Arabija, kojim Šefko Kaloper završava svoj tekst objavljen u "Riječi": "Ja slijedim religiju Ljubavi: kojim god putem karavana Ljubavi da krene, taj put je moja religija i moje uvjerenje".