петак, 19. октобар 2012.

Kritika, Aristotel, Valeri, Vajld

U novom broju "Zbornika Matice srpske za scenske umetnosti i muziku" (46, 2012) objavljen je moj tekst "Aristotelovsko zasnivanje kritike i pozorišne kritike u delima Pola Valerija i Oskara Vajlda". Tekst je u celini dostupan (pdf) na:
http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/muzika_46.pdf

Vladimir Kolarić: "Aristotelovsko zasnivanje kritike i pozorišne kritike u delima Pola Valerija i Oskara Vajlda", u Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i mutiku, br. 46, 2012.

Estetika Dostojevskog

U novom broju "Zbornika Matice srpske za slavistiku" (82, 2012) objavljen moj tekst "Estetika preobražavanja kao osnov estetičkih shvatanja F. M. Dostojevskog".
Tekst se u celini, u pdf formatu, nalazi na:
http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/slavistiku_82.pdf

Vladimir Kolarić: "Estetika preobražavanja kao osnov estetičkih shvatanja F. M. Dostojevskog", u Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 82, 2012.

четвртак, 4. октобар 2012.

Dani ruske kulture u Bečeju - Boris Rižij

U okviru Dana ruske kulture u Bečeju, 8-24. oktobra 2012, govorim na književnoj večeri posvećenoj Borisu Rižiju. Pored mene govoriće Nenad Milošević i Svetislav Travica, a biće prikazan i film Alione van der Horst o Rižiju, o kome sam pisao u Ruskom alamanahu broj 16, 2011.