уторак, 8. октобар 2013.

Ekscentristi i Irina Aleksander u Mediantropu

U elektronskom časopisu za medije i kulturu Mediantrop (broj 4, oktobar 2013, Centar za medije Ranko Munitić) objavljen je moj tekst "Ekscentristi i Irina Aleksander". Reč je o eseju koji prati saradnju ove zanimljive autorke i aktivistkinje, ruske emigrantkinje u međuratnoj Jugoslaviji, sa sovjetskom avangardnom grupom FEKS tokom dvadesetih, koja podrazumeva pisanja scenarija i glumu u feksovskim filmovima, ali i roman "Daglas Tvid: život i dostignuća", sjajan primer "sovjetskog pulpa".
Tekstove o Irini Kunjinoj Aleksander već sam objavljivao u zagrebačkoj "Književnoj smotri", beogradskoj "Kulturi" i "Ruskom almanahu", dok sam se eksventristima bavio u tekstu objavljenom u "Letopisu Matice srpske", ali i prevodeći njihov značajni i uzbudljivi manifest, publikovan najpre u "Ruskom almanahu", a zatim i u prvom broju Mediantropa.
Tekst se u celini nalazi na:

http://www.mediantrop.rankomunitic.com/index.php/ekscentristi-i-irina-aleksander

Vladimir Kolarić: "Ekscentristi i Irina Aleksander"