петак, 15. март 2013.

Irina Aleksander u "Kulturi"

U časopisu "Kultura" objavljen još jedan moj rad o Irini Kunjinoj Aleksander, koji tumači neka njena filosofska, politička i kulturološka uverenja.

Vladimir Kolarić: Kultura između "rata duha" i "duha rata" - Slučaj Irine Aleksander, Kultura broj 137, 2012.