понедељак, 23. децембар 2013.

O Dostojevskom u zborniku Bogoslovskog fakulteta

U zborniku radova sa prošlogodišnjeg simposiona na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, objavljen moj tekst "Savremene perspektive estetike preobražavanja F. M. Dostojevskog".

Vladimir Kolarić: "Savremene perspektive estetike preobražavanja F. M. Dostojevskog". Srpska teologija danas 2012" (prir. Radomir Popović), Institut za teološka istraživanja, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013, str. 578-584.

Valeri i Vajld u "Riječi"

U meni dragom časopisu "Riječ" (Brčko, BiH) objavljen je moj rad "Aristotelovsko zasnivanje kritike i pozorišne kritike u delima Pola Valerija i  Oskara Vajlda", koji je u Srbiji objavljen u Zborniku Matice srpske za scenske umetnosti i muziku.
U ovom broju "Riječi", pored temata o pozorištu, čiji je teo moj tekst, nalazi se i temat o Tolstoju kao dramatičaru, čuvena drama "Mati" Karela Čapeka, izbor jermenske poezije i još puno lepe domaće i prevodne literature.

Vladimir Kolarić: "Aristotelovsko zasnivanje kritike i pozorišne kritike u delima Pola Valerija i  Oskara Vajlda", Riječ, 3-4, 2013, str. 85-96.