понедељак, 28. мај 2012.

Program konferencije na Megatrend univerzitetu


Program naučnog skupa na Univerzitetu Megatrend na kom učestvujem.ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА


„КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО


И МЕДИЈСКА ПРАКСА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА”Четвртак, 31. мај 2012. године, Мегатренд универзитет9,00 – 9,45: РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА (хол Универзитета, Гоце Делчева 8)10,00: СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА (амфитеатар А1)Проф. др Мића Јовановић, ректор Мегатренд универзитета: поздравна реч

Проф. др Миливоје Павловић, декан Факултета за културу и медије: место и улога Факултета у академској заједници Србије

Проф. др Драган Никодијевић, продекан за науку Факултета за културу и медије: о научноистраживачком раду на Универзитету и Факултету11,00 – 11,30: ПАУЗА ЗА КАФУ (Клуб Универзитета)11,30 – СЕКЦИЈА: „КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ”

(Модератор: доц. др Драган Ћаловић, сала А3)Проф. др Весна Ђукић, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности Београд: „Утицај културне политике на тржиште рада: нова радна места у области културе”Проф. др Дејана Прњат, Академија уметности Београд: „Проучавање културне политике на београдским универзитетима: компаративна анализа силабуса”Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Факултет за пословне студије, Мегатренд унверзитет Београд: „Глобализација и интеркултуралност у управљању пословним системима”Проф. др Гордана Комазец, Драгана Трифуновић, мастер, Мр Александра Живаљевић, Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет Београд: „Иновативност у српским медијским и културним организацијама”Проф. др Мирко Милетић, Невена Милетић, мастер, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Културна политика у медијском систему Србије”Доц. др Драган Ћаловић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Перспективе новог читања социјалистичког културног наслеђа земаља Западног Балкана”Доц. др Љиљана Манић, Факултет за културу и медије, доц. др Марија Алексић, Факултет за пословне студије, Мирјана Танкосић, мастер, Мегатренд универзитет Београд: „Друштвена димензија награда у култури Србије”Доц. др Златко Ланговић, Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет Београд: „Културолошки утицај на информациону технологију”13,30 – 14,15: ЗАКУСКА (Клуб Универзитета)14,30 – НАСТАВАК РАДА СЕКЦИЈЕДоц. др Радивоје Петровић, Академија лепих уметности Београд: „Транснационални културни империјализам као детерминанта одрживе културне и медијске политике”Др Наталија Мацура, самостални истраживач: „Промена модела културне политике у Србији, увођењем Савета у процес одлучивања – студија случаја: музика”Др Владимир Кривошејев, музејски саветник, Народни музеј Ваљево: „Унутрашња организација регионалних музеја у Србији – потребе за реорганизацијом”Мр Ана Јурчић, Факултет за међународну економију, Николина Врцељ, Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет Београд: „Културна политика једнакости полова – улога жена у глобалном бизнису”Доц. Ана Гњатовић, мастер, Милена Гњатовић, Факултет уметности Приштина – Звечан: „Култура медија – култура тржишта”Весна Милановић Симичић, мастер, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Отуђење као култура”Снежана Ђорђевић, мастер, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Oдрживост културног развитка у земљама транзиције”Марија Боранијашевић, мастер, Висока пословна школа струковних студија Блаце: „Значај познавања енглеског језика за опште образовање младих у Србији у циљу одрживог друштвеног развоја”Дискусија

11,30 – СЕКЦИЈА: „УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ ДРШТВА”

(Модератор: доц. др Миомир Петровић, сала С1)Проф. др Дивна Вуксановић, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду: „Културна мисија уметности у епохи спектакла”Проф. др Зоран Аврамовић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Уметничко знање и сазнање друштва”Проф. др Сеад Алић, Центар за филозофију медија, Загреб: „Толстој и штампа, поруке о медију штампе ”Проф. др Драган Никодијевић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Менаџмент и маркетинг у уметничкој пракси – за и против”Проф. др Снежана Николајевић, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу: „Савремена музика у телевизијском простору – акција и интеракција”Проф. др Михајло Ђорђевић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Семиотика гешталт принципа у креативном процесу код аудиовизуелних медија”Доц. др Татјана Миливојевић, доц. др Драгана Јовановић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Непомирљивост информационо-технолошкe брзине и стваралачког ритма”Доц. др Миомир Петровић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Морфологија митопоетског модела света, присуство мита у савременој нарацији”13,30 – 14,15: ЗАКУСКА (Клуб Универзитета)14,30 – НАСТАВАК РАДА СЕКЦИЈЕДоц. др Будимир Поточан, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Публицистичка и ина делатност Лазе Костића у Црној Гори”Доц. др Смиљка Исаковић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Уметничка музика – има ли стратегије?”Јелена Арнаутовић, мастер, Факултет уметности, Приштина – Звечан: „Чија је ово труба? Медијски стереотипи о фестивалу Гуча као симболу српског културног идентитета”Доц. др Жељко Ђурић, Академија СПЦ Београд: „Нивои комуникације у синоптичким еванђељима”Мр Јадранка Божић, Народна библиотека Србије: „Уметност као једна од појмовних универзалијских утвара непрегледне референцијалности”Владимир Коларић, докторанд Факултета драмских уметности, Универзитет уметности Београд: „Уметност и енергија: модалитети односа између уметности и друштвене стварности”Невена Јанићијевић Матић, Факултет за културу и медије, Мегатренд Универзитет Београд: „Утицај Борхеса на уметничко стваралаштво и медије”Драган Јаковљевић, „Српске народне новине”, Будимпешта: „Уметничкко стравалаштво и изазови савременог друштва”Дискусија11,30 – СЕКЦИЈА: „МАСОВНИ МЕДИЈИ И МЕДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КАО СУБЈЕКТИ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОМОТЕРИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА”

(Модератор: доц. др Виолета Цветковска Оцокољић, сала К3)Проф. др Добривоје Станојевић, Факултет политичких наука, Уиверзитет у Београду, др Марко М. Ђорђевић, Педагошки факултет Јагодина, Универзитет у Крагујевцу: „Медијско представљање савременог уметничког стваралаштва”Проф. др Биљана Ратковић Његован, Ива Шиђанин, Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Универзитет Нови Сад: „Kултурни садржаји у програмима Првог канала Радио-телевизије Војводине”Доц. др Татјана Дуроњић, Факултет политичких наука, Студиј новинарства и комуникологије, Универзитет у Бања Луци: „Напредни корисници интернета у бионичкој комуникацији; емпиријски профил деце и младих у Бања Луци”Проф. др Мира Ракић, проф. др Беба Ракић, Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет Београд: „Дигитална (р)еволуција и онлајн оглашавање”Доц. др Марија Ћирић, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу: „Медиј радија у функцији афирмације уметничке музике”Доц. др Татјана Миливојевић, Невена Миљановић, мастер, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Ријалити програми: банализација и културна ентропија”Доц. др Наташа Симеуновић Бајић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд, др Луциа Веснић-Алујевић, Центар за европске студије Брисел, Александра Мајдаревић, мастер, Факултет за економију, финансије и администрацију Београд: „Телевизијско репризирање као могућа стратегија културне политике и одговор публике”13,30 – 14,15: ЗАКУСКА (Клуб Универзитета)14,30 – НАСТАВАК РАДА СЕКЦИЈЕДоц. др Весна Балтезаревић, Катарина Драговић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Mасовни медији и медијске организације као субјекти културне политике и промотери уметничког стваралаштва”Доц. др Драгана Новаковић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Међународно комуницирање и интернет – глобална мрежа за глобалну комуникацију”Доц. др Нада Торлак, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Презентација деце у штампаним медијима у Србији”Доц. др Виолета Цветковска Оцокољић, Факултет за културу и медије, проф. др Татјана Цветковски, Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет Београд: „Савремено иконоборство: ишчезавање слике и медијски посредована идолатрија”Мр Милева Павловић, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Медијска пракса – духовни банкрот или постмодерна усамљеност?”Мр Јован А. Ђукановић, Мегатренд универзитет Београд: „Српски филм и нови законски оквир”Слободан Вулетић, мастер, Војислав Тодоровић, мастер, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Утицаји медија на културни живот деце”Зоран Бранковић, мастер, Факултета за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Први трансцендентал симулираног света”Александра Бокан, мастер, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет Београд: „Утицај дигитализације на савременог човека – да ли смо сви само један пиксел”Дискусија16,30: ЗАКЉУЧНА ПЛЕНАРНА СЕСИЈА (амфитеатар А1)

уторак, 22. мај 2012.

Simposion na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu

U subotu, 26. 5. 2012. govoriću u okviru Četvrtog bogoslovskog simposiona "Srpska teologija danas 2012", koji se održava na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema je "Savremene perspektive estetike preobražavanja F. M. Dostojevskog", a program, sa ukupno 150 učesnika, može se naći ovde:
http://www.bfspc.bg.ac.rs/sr/informacije/cetvrti-godisnji-simposion-srpska-teologija-danas

Vladimir Kolarić (Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu)
"Savremene perspektive estetike preobražavanja F. M. Dostojevskog"

Апстракт: У раду се истражују савремене перспективе естетике преображавања Ф. М. Достојевског, односно могућности заснивања улоге и значаја уметности у савременом тренутку на темељима естетичких схватања Достојевског. Појам „естетика преображавања“ у раду означава естетички избор усмерен ка смисаоном и онтолошком преображавању стварности у процесу настанка уметничког дела, што се у ширем смислу тиче питања деловања (дејствовања) уметности на стварност, односно међудејства уметности и стварности, при чему је неопходно размотрити религијску (хришћанску) мотивацију таквог схватања уметности и стваралаштва, и њиховог смисла.