уторак, 21. јануар 2014.

Ruski almanah br. 18, 2013

U "Ruskom almanahu" broj 18, 2013 objavljena su dva moja prevoda, aktuelni tekstovi koji i nama mogu biti od pomoći da se razaberemo u svemu što nam se događa i šta nas tek čeka, a čeka nas: članci Maksima Kantora o ruskoj revoluciji, klimakteričnom strahu od levice, Eriku Hobsbaumu i "rastočenoj svesti" ("Mozgovi su nam se rastočili od silnog bubanja: toliko smo navikli da se borimo za slobodu i civilizaciju. I mi se borimo. Majn kampf, takoreći"), kao i članak Modesta Kolerova koji povodom čuvenog predrevolucionarnog zbornika "Razmeđa" (Вехи) zapravo govori o ratu političke klase protiv države, upozoravajući na sasvim mogući "nacionalnu katastrofu" i "konačni istorijski neuspeh" ruskog puta.
Ovaj broj Ruskog almanaha otvara priča (i dalje No. 1 pisca) Eduarda Limonova, tu je drama velikog i kod nas skandalozno nepoznatog Nikolaja Jevrejinova, kao i tekst "Vizantizam i Rusija" V. Solovjova, uz još dosta lepe proze i poezije i dva teksta Ivana Velisavljevića o filmu. Pomenućemo i kao i uvek značajan doprinos nedavno preminulog istoričara Miroslava Jovanovića, što je okolnost koja (nažalost) ovaj broj čini unekoliko posebnim. Odlazak ove nezamenljive ličnost predstavlja veliki gubitak za našu (ali i rusku) kulturu, čega ćemo vremenom tek postati svesni.

2 коментара: