уторак, 12. август 2014.

Slika i strast u pdf

Moj rad "Slika i strast: ispitivanje filma", objavljen u časopisu Kultura u okviru temata "Film i filozofija", koji sam uredio sa dr Aleksandrom Prnjatom, dostupan je u pdf na:

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Kolari%25c4%2587%2bVladimir&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Kolari%2525c4%252587%252bVladimir%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0
(opcija pun tekst)

(Vladimir Kolarić: Slika i strast: ispitivanje filma)

Нема коментара:

Постави коментар