уторак, 27. јануар 2015.

Film BOYHOOD Richarda Linklatera


Vladimir Kolarić

 
RADOST, SLOBODA I BLAGOSLOVENA TUGA (film „Boyhood“ Richarda Linklatera

 
Privlačnost Linklaterovih filmova objašnjava se lakoćom i emotivnošću, uz nespornu rediteljsku kompetenciju i raznovrsnost poetskih sredstava. Ipak, ovaj Linklaterov cool stav i senzibilitet pre je posledica, naknadna racionalizacija ili površan utisak. Konstitutivni i receptivni doživljaj (iskustvo) ovih filmova počiva na radosti i slobodi; a kao i (gotovo) svaka poetska artikulacija u slavu života sadrži i onu tugu (koju nekada smatramo lepotom samom) koja proističe iz (bolne) svesti da je život uvek negde drugde, što u srećnom slučaju (o ovaj slučaj je upravo takav) podrazumeva da je život u odnosu sa drugim, da je život dakle odnos i da je njegov izvor u drugom.Upravo zbog toga, svaki Linkleterov lik može sa punim pravom da kaže „ja“; da se(be) imenuje i da bude imenovan. Baš zato što teži, što se kreće; i što je njegovo kretanje promena.

Njegov poslednji, i u receptivnom i institucionalnom smislu biće i najuspešniji film „Boyhood“, već svojom zamisli predstavlja materijalizaciju samog tog kretanja, te promene, kretanja kao promene. Sinhronizujući poetsko vreme i fizičko vreme, fikcionalno vreme lika sa fizičkim vremenom u kom obitava telo glumca, on u prvi plan stavlja upravo sukcesivnost tog kretanja-kao-promene, vreme dakle. Sama ova sukcesivnost određuje strukturu filma, a ne obrnuto. Najkonkrenije, konvencionalan pristup ovakvoj priči o odrastanju, sa više glumaca koji bi pratili (ovaploćavali) odrastanje lika u vremenu, zahtevao bi sasvim drugačiju strukturaciju filma, drugačiju dramaturgiju, drugačiju ekonomiju celine ukratko.

I kao svaka priča o vremenu, naročito ovakva koja vreme vidi kao sukcesivnost, kretanje-promenu, a ne kao apsolutnu (i apsolutizovanu) projekciju ideologizovane (fantazmatske) svesti, nužno se dotiče i relacije duha (duše) i tela. U tom smislu, i citiranje jevanđeoske priče o nevernom Tomi ima veći smisao od usko dramaturškog. Ono govori o verovanju, koje je stvar duha i o ranama, koje su stvar tela i vremena. Svakako vremena, bile te rane i duševne. Ali od tela ne možemo pobeći. Bekstvo od tela bi bilo bekstvo od života.

Ipak, ovde nije reč o ranama koje donosi odrastanje, o iskustvima koja od čoveka stvaraju ono što on nikako nije trebalo da bude (postane) i koja legitimizuju sva buduća ludila, nesporazume i neuspehe, koji su valjda konstanta (zemaljskog) života. Nije ovo takav film. Pre nego o ranama, ovde je reč o uobličavanju, oblikovanju, vajanju, kretanju-promeni, i to čoveka (i u čoveku) kao jedne nedeljive i neslivene psihofizičke celine. Bol je u nepovratnosti, a radost i nada u liku, onome što ostaje, sa perspektivom da bude ono što je dosegnuto.

Lik je tu; znači, može se i dalje živeti, i živeće se. Pa živeo ti onda, Mejsone mlađi; tvoj fikcionalni lik nije projekcija niti ideologije niti nečije narcističke samozatvorenosti; ne, tvoj lik je deo naših života. Tvoj lik ipak svedoči, i to o nečem najvažnijem: da ličnost uzrokuje, da je ličnost uvek konkretna, i da je samo ličnost konkretna. Tvoj (fikcionalni) lik (ipak) svedoči o liku (realnom). Sve ostalo je isprazni totalitarizam suštine; toliko krvi, toliko mrvljenja ljudskog dostojanstva i života samog, svega onoga što postoji ukoliko zaista postoji. Sve ostalo nije ona lepa, blagoslovena tuga (bogo)čežnjivosti, već jedna opasna i divlja, nihilistička i ništeća tuga, ona koja od čoveka samo traži da ga nema.

 

 

Нема коментара:

Постави коментар