петак, 11. септембар 2015.

RUSKI ALMANAH 20, 2015

Ruski almanah, pored Mostova i Pisma naš nesumnjivo najbolji časopis "za književnost i kulturu", i koji bi morao da služi za ponos svakoj iole samosvesnoj kulturi, a nadahnuće svakom društvu koje bi da pred sobom ima budućnost, u 20-om broju pored ostalog donosi dramu savremenog pisca Aleksandra Galjina, tekst velikog Šklovskog "Kineska novela. Pristupi", intrigantnu prozu M. Kučerske "Savremeni paterik: Štivo za klonule duhom" (podnaslov je npr. "Priča o pravoslavnom ježu"), satiričko-parodijsku prozu O. Senkovskog, poeziju Novikova, Adamoviča i Olejnikova (omiljena prevodilačka trojka Travica-Lukšić-D. Paunković), a od pozorišta je tu i tekst Davida Borovskog, saradnika J. Ljubimova.
U ovom broju nadražeg časopisa postoje i tri moja priloga, prevod lepog i pronicljivog teksta Ane Rezničenko o Beogradu, prikaz filma "Levijatan" Zvjaginceva i knjige arhiepiskopa kenterberijskog Rouena Vilijamsa o Dostojevskom. Tekst o Levijatanu je, a to je ne mala čast,  preuzet upravo sa ovog bloga (http://vladimirkolaric.blogspot.rs/2015/02/levijatan-andrej-zvjagincev-2014.html).

Нема коментара:

Постави коментар