недеља, 02. септембар 2012.

Ruski almanah br, 17, 2012

U Ruskom almanahu broj 17, 2012, objavljena su čak četiri moja teksta: "Dekonstrukcija imperije" (o filmu "Ložač" Balabanova), "U kome su i kaktusi cveće slobode" (o Irini Aleksander), i dva prevoda: tekst Stanislava Hatunceva o filmu "Okraina" i tekst Alekseja Mokrousova o slikaru Nikolaju Geu.
U broju su objavljena i dva teksta Ivana Velisavljevića (o ruskim piscima u jug. filmu i Šejkinoj izložbi), kao i poezija i proza Kostomarova, Holjina, Velera, Bunjina, Vvedenskog, Bajtova itd. tekstovi Bahtina o Tolstoju, savremenog filosofa Podoroge, i posebno ekskluzivno, prvi put u Almanahu, strip (Wostokove adaptacije ruskih pisaca), ali i erotska klasika iz Srebrnog veka, proza A. Morskoja "Sodomski greh".
Kao i uvek bogat i podsticajan broj Ruskog almanaha.

Нема коментара:

Постави коментар