уторак, 25. децембар 2012.

Vladimir Kolarić: Bibliografija teorijskih radova (decembar 2012)

1. „Ka dubini tvari – Fizika i metafizika u delu Živojina Pavlovića“. Koraci, časopis za književnost, umetnost i kulturu, broj 1-2, 2008, izdavač Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, Kragujevac, str. 117-134. UDK 82 (05). YU ISSN 0434-3556. Originalni naučni rad 791.3 791.63(497.11).2. „Odnos Jurija Rakitina prema filmu“. Književna istorija, časopis za nauku o književnosti, XL 2008 134-135, izdavač Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 203-208. UDK 82. ISSN 0350-6428. Originalni naučni rad UDK 791.43(091). Biblid 0350-6428, 40 (2008) 134-135, s. 203-208.


3. Naučni komentari u: Jurij Rakitin: „U čemu leži tajna Velikog mutavka?“, Književna istorija, časopis za nauku o književnosti, XL 2008 134-135, izdavač Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 209-216. UDK 82. ISSN 0350-6428. Građa UDK 791.43:82(091). Biblid 0350-6428, 40 (2008) 134-135, s. 209-216.


4. „Kemp u djelu Gajta Gazdanova“. Književna smotra, časopis za svjetsku književnost, broj 149 (3), 2008, izdavač Hrvatsko filološko društvo, Zagreb (Hrvatska), str. 33-41. UDK 82/899. ISSN 0455-0463. Originalni naučni rad.


5. „Religija i film – Od Anrija Ažela ka mogućnosti zasnivanja jedne hrišćanske estetike filma“. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, broj 39, 2008, izdavač Matica srpska, Novi Sad, str. 93-101. UDK 78 + 792 (05). YU ISSN 0352-9738. Originalni naučni rad UDC 791.3:27.


6. „Filmska delatnost ruskih emigranata u Beogradu i jugoslovenskim zemljama u prvoj polovini XX veka“. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopis Instituta za film, pozorište, radio i televiziju, broj 13-14, 2008, izdavač Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, str. 181-198. ISSN 1450-5681. Originalni naučni rad 791(=161.1)(497.1)”1900/1950” 791(=161.1)(497.11)”1900/1950”.


7. „Modelizacija sveta u filmu Buđenje pacova Živojina Pavlovića”. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopis Instituta za film, pozorište, radio i televiziju, broj 15, 2009, izdavač Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, str. 83-98. ISSN 1450-5681. Originalni naučni rad 791.633-051 Pavlović Ž. ID: 173825804.


8. „Kemp u delu Gajta Gazdanova“. Treći program Radio Beograda, Radio-televizija Srbije, Beograd, 15. 7. 2009. Originalni naučni rad.


9. „Odbrana umetnosti u Srpskom filmu Srđana Spasojevića“. Kultura, broj 127, 2010, izdavač Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 82-101, ISSN 0023-5164, UDK 316.7. Originalni naučni rad UDK 791.221.5(497.11)“2010“


10. „Modelizacija sveta u Aristotelovoj poetici i u strukturalnoj semiotici Jurija Lotmana“. Zbornik Matice srpske za slavistiku, broj 78, 2010, izdavač Matica srpska, Novi Sad, str. 101-118. UDC 821.16+811.16(05). ISSN 0352-5007. Originalni naučni rad UDC 82.01.


11. „Apologija Zapada: Čaadajev, Dali, Vorhol“. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopis Instituta za film, pozorište, radio i televiziju, broj 17, 2010, izdavač Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, str. 355-373. ISSN 1450-5681. Originalni naučni rad 316.722(4-15+7) ID: 183379724.


12. „Sergej Tagac u Novoj Evropi“. Nova Evropa (1920-1941) (zbornik radova sa neučnog skupa), 2010, izdavač Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 635-641. 050.488НОВА ЕВРОПА “1920/1941”(082) 323.1(497.1)(082) 82(082). ISBN 978-86-7095-168-6. Originalni naučni rad 791.63-051:929 Тагац С. 791.072.3(497.1)”19”.


13. „Snobizam, dendizam, kemp“. Treći program, broj 147, leto 2010, izdavač RDU Radio-televizija Srbije, Beograd, str. 245-257. ISSN 0564-7010. Originalni naučni rad UDK: 111.852:177.5 7.01:316.723.


14. “Apologija Zapada: Čaadajev, Dali, Vorhol“. Treći program Radio Beograda, Radio-televizija Srbije, Beograd, 2. 3. 2011. Originalni naučni rad.


16. „Situacionistička internacionala i film“, Treći program Radio Beograda, Radio-televizija Srbije, 22. 6. 2011. Originalni naučni rad.


17. „Kemp u delu Gajta Gazdanova“. Treći program, broj 149, zima 2011, izdavač RDU Radio-televizija Srbije, Beograd, str. 173-189. ISSN 0564-7010. Originalni naučni rad UDK: 821.161.1.09 Газданов Г. 82.09:316.723.


18. „Aristotelovsko zasnivanje kritike i pozorišne kritike u delima Pola Valerija i Oskara Vajlda“, Treći program Radio Beograda, Radio-televizija Srbije, 13. 2. 2012. Originalni naučni rad.


19. „O odnosu filma i književnosti i filmskoj adaptaciji književne građe“, Treći program Radio Beograda, Radio-televizija Srbije, 19-23. 3. 2012. Originalni naučni rad.


20. „Dostojevski i film“, Treći program Radio Beograda, Radio-televizija Srbije, 6. 8. 2012. Originalni naučni rad.


21. „Ruski formalizam i film“, Treći program Radio Beograda, Radio-televizija Srbije, 17. 9. 2012. Originalni naučni rad.


22. „Semiotičko zasnivanje problema odnosa filma i književnosti i filmske adaptacije književnog dela“. U traganju za umetničkom formom: između književnosti, filma, pozorišta i drugih medija (ur. dr Enisa Uspenski, Vladimir Kolarić), Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, izdavač Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2012, str. 125-130. ISBN 978-86-82101-45-1. Originalni naučni rad УДК 791.632 : 821.


23. „Aristotelovsko zasnivanje kritike i pozorišne kritike u delima Pola Valerija i Oskara Vajlda“. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, broj 46, 2012, izdavač Matica srpska, Novi Sad, str. 117-130. UDK 78 + 792 (05). YU ISSN 0352-9738. Originalni naučni rad UDC 792.01 1 Aristoteles.


24. „Estetika preobražavanja kao osnov estetičkih shvatanja F. M. Dostojevskog“. Zbornik Matice srpske za slavistiku, broj 82, 2012, izdavač Matica srpska, Novi Sad, str. 7-18. UDC 821.16+811.16(05). ISSN 0352-5007. Originalni naučni rad UDC 821.161.1.09. Dostoevskij F. M.


25. „Priroda, društvo i politika u romanu Douglas Tweed Irine Aleksander“. Godišnji simpozij „Priroda – društvo – politika : Povodom 300. obljetnice rođenja Jean-Jacquessa Rousseaua“ (ur. Hrvoje Jurić), 2012, izdavač Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Hrvatska), str. 36. ISBN 978-953-164-167-8. Sažetak izlaganja.


26. „Estetika preobražavanja Fjodora Mihajloviča Dostojevskog“, Treći program Radio Beograda, Radio-televizija Srbije, 10. 12. 2012. Originalni naučni rad.Prikazi i eseji1. „U knjigama gradovi“ . Ruski almanah, broj 12, 2007, izdavač Književno društvo Pismo, str. 180-181. ISSN 0354-2122. Prikaz.


2. „Sa tigrom u kavezu“. Ruski almanah, broj 12, 2007, izdavač Književno društvo Pismo, str. 188-190. ISSN 0354-2122. Prikaz.


3. “U senci Vavilona”. Ruski almanah, broj 13, 2008, izdavač Književno društvo Pismo, str. 213-216. ISSN 0354-2122. Prikaz.


4. „O prividu i smislu“. Ruski almanah, broj 13, 2008, izdavač Književno društvo Pismo, str. 216-217. ISSN 0354-2122. Prikaz.


5. „Let“. Ruski almanah, broj 14, 2009, izdavač Književno društvo Pismo, str. 154-155. ISSN 0354-2122. Esej.


6. „Između straha i nade“. Ruski almanah, broj 14, 2009, izdavač Književno društvo Pismo, str. 201-202. ISSN 0354-2122. Prikaz.


7. „Aleksej Pisemski: Mlakonja“. Ruski almanah, broj 14, 2009, izdavač Književno društvo Pismo, str. 202-203. ISSN 0354-2122. Prikaz.


8. „Pesništvo i istina“. Ruski almanah, broj 14, 2009, izdavač Književno društvo Pismo, str. 209-212. ISSN 0354-2122. Prikaz.


9. „Hrist i antihrist“. Ruski almanah, broj 15, 2010, izdavač Književno društvo Pismo, str. 231-233. ISSN 0354-2122. Prikaz.


10. „Poetska pobeda Alione van der Horst“. Ruski almanah, broj 16, 2011, izdavač Književno društvo Pismo, str. 265-266. ISSN 0354-2122. Prikaz.


11. „Dekonstrukcija imperije“. Ruski almanah, broj 17, 2012, izdavač Književno društvo Pismo, str. 263-264 . ISSN 0354-2122. Prikaz.


12. „U kome su i kaktusi cveće slobode“. Ruski almanah, broj 17, 2012, izdavač Književno društvo Pismo, str. 257-258 . ISSN 0354-2122. Prikaz.

Нема коментара:

Постави коментар