среда, 22. август 2018.

Владимир Коларић: Приче о хајдуцима

Приче о хајдуцима из моје за сада необјављене збирке "Тајна пурпурних зора".


Владимир Коларић

Vladimir KolarićHAJDUK VELJKO SREĆE SMRT


I Hajduk Veljko srete smrt.
«Kleči preda mnom», naredi mu smrt.
«Znam te. Ti si đavo. Ukloni se, rogati», Hajduk Veljko zamahnu sabljom.
«Ja nisam đavo, ja sam smrt», odgovori mu smrt.
«I nudiš mi sva blaga sveta?» smejao joj se Hajduk Veljko u brk, držeći je sabljom na odstojanju.
«Ja ništa ne nudim. Ja samo vodim.»
Smrt je kružila oko Hajduk Veljka.
«A ako neću da pođem?»
«Nateraću te», mirno je odgovorila smrt.
Hajduk Veljko je izvadio amajliju koju je dobio od paše Aslagića, kad je paši oprostio život.
Smrt se samo osmehivala.
Hajduk Veljko izvadi vodu adžijazmu, koju pop Gruja donese iz Jerusalima.
Smrt se ne pomeri.
«E, pa Bože pomozi», reče Hajduk Veljko i zamahnu sabljom.
Smrt se dobro branila.
Na kraju je klečala pred Hajduk Veljkom.
«Bila si dostojan protivnik. Poštedeću te», reče joj.
«Ne možeš me poštedeti. Ne možeš me ni ubiti. Ja sam smrt.»
«Pobeđena si.»
Smrt tužno podiže glavu. Zagleda se Hajduku u oči.
«Otpratiću te.»
I Hajduk Veljko se, zajedno sa smrću, vinu u večnost.

ŽENIDBA STOJANA JANKOVIĆA

Gledala je njegovo telo u blatu, kako sija, među kostima.
«Oči su ti kao izvori», rekao joj je, još slabim glasom, «Reci mi svoje ime, devojko.»
Hajkuna mu ne odgovori, vrati se u belu kulu. Gledala je Mustaj-begove vojske kako pljačkaju po selima, opijaju se.
Spor crni dim dizao se ka nebu. A dole blato.
Hajkuna zaplaka, upita sluškinju za kaurina u tamnici.
«To je Stojan Janković, opasan hajduk, zubima kolje.»
Vrati se Hajkuna u tamnicu i on joj se osmehnu.
Ona mu reče ime.
«Sad, kad si mi dala ime, Hajkuna devojko, hoćeš li mi dati i svoju ljubav?»
Hajkuna se vrati u belu kulu. Preplaka noć. Ujutru joj rekoše da će danas Stojanu odrubiti glavu.
«To je milost», objasni joj sluškinja, «Samo junacima odrubljuju glave. Ostali idu na kolac.»
«Zar moj brat Mustaj-beg zna za milost?» reče Hajkuna i zaćuta.
Sluškinja je pogleda podozrivo i prenese njene reči Mustaj-begu.
«Žena govorila ili prdela, isto je», reče Mustaj i nastavi sa pripremama za pogubljenje.
Hajkuna je čula begove reči. Prećuta, a onda ode u tamnicu.
«Oslobodiću te», reče mu.
«Ako me voliš, već sam slobodan», reče Stojan Janković, sam među kostima.
«Ne mogu te osloboditi od okova, ali mogu od ovog mračnog sveta.»
«Zar to isto ne priprema i tvoj brat, Hajkuno devojko?» osmehnu joj se Stojan Janković iz mraka.
«Zar je isto koja te ruka ubija? Zar sam isto ja koja te volim, i moj brat Mustaj-beg, bludnik i ubica?»
I Stojan Janković pruži ruku.
Kad su došli da ga pogube, nađoše ga otrovanog.
Mustaj-beg uđe u sestrine odaje.
«Od sad mi ne smeš na oči», reče sestri.
Hajkuna se nasmeja. Hajkuna skoči, sa bele kule.GLAVA MALAGINA

Vide Daničić ubi Mal-agu, ali ne stiže da mu skine glavu, Turci su nadirali.
Hajduci dočekaše Vida, nosaše ga na rukama.
Tada Mijat harambaša zatraži Malaginu glavu.
«Ubij se, Vide Daničiću, operi svoju sramotu. Kako da ti verujemo da si ubio Malagu, kad nam ni glavu nisi doneo?»
Vide pokaza Malagin pojas, optočen zlatom. Harambaša odmahnu rukom.
«Sve su to devojačke priče, Vide Daničiću. Kažem ti: ubij se, speri sramotu, ili nisi više hajduk.»
Hajduci se odmakoše od Vida. Vide uze pušku i kuburu. Siđe u Lijevno.
Turci su ga videli još iz daleka. Senka se crnela na prašini.
«Pogledaj, ima pojas Mal-agin!» viknu jedan i skoči.
Vide ga ubi iz kubure. Puškom obori stražara sa kule, na ostale jurnu sabljom i handžarom.
«Eno Vida u Lijevnu», preneše glasnici harambaši, «Bori se kao gladan vuk.»
«Kako izazva Turke?» pitao je harambaša, pred okupljenim hajducima.
«Prepoznaše pojas Malagin.»
«Valja pomoći Vidu», odluči Mijat harambaša, i hajduci krenuše na Lijevno.
Vide ih dočeka na nogama, u borbi, sav krvav.
«Glave su moje, harambašo. Dirni ma koju i tvojom ću se ukrasiti.»
«Bori se, Vide, ne pričaj. Ima još glava na ramenima», doviknuo mu je Mijat i stao seći Turke.
Uzeše hajduci Lijevno, Vide poskida glave Turcima. Potrpa ih u vreću, pa tek onda leže na nosila, da ga vrate u planinu, i vidaju.
Nosili su Vida, a za njim glave. Puna kola turskih glava.

Jedino Mijat, umesto glava, nosaše Hajkunu, sestru Malaginu.


SENJANIN TADIJA

«Sve je ništa», reče Hasan-aga Kuna i leže na divan. Prinese nargilu, zagrli milosnice.
Mujaga uđe i pokloni se.
«Šta je, rekao sam da mi ne izlaziš na oči», zareža Hasan-aga Kuna.
«Vojnicima je tesno u gradu, čestiti aga. U Senju se osilili, a mi se ovde razvlačimo kao žene, kažu», nastavi mirno Mujaga.
«A ti, Mujaga, šta ti kažeš? Ne boj se», reče aga, preko nargile.
«Dosadili su mi hrana i žene, čestiti ago. Rođen sam za sablju, a ne za ženske skute.»
«A, lepog dana. Vide li ti to, Mujaga?» Hasan-aga je gledao trešnje kako cvatu.
«Lepota ubija snagu, čestiti aga.»
«U redu. Idemo onda da lovimo te tvoje Senjane, Mujaga.»
Mujaga poskoči, Hasan-aga ga otpusti, poljubi milosnicu.
«A, možda ti se više i ne vratim, Husnija.»
Husnija ništa ne reče, povuče i ona malo mirisnog duvana, iz nargile.
Senjani krenuše u susret Turcima.
«Ljudi se boje. Hasan-aga Kuna je krvolok i ako izgubi, neće im poštedeti ni decu», govorio je Komnen Barjaktar Tadiji.
«Onda neka ne izgube», odbrusi Senjanin Tadija.
«Pričaju da su Turci dovukli pojačanje iz Bosne. Naši ne znaju na šta će naići.»
Senjanin Tadija odra ovna i odra jarca. Pusti ih kroz granje. Jarac je vikao na sav glas, ovan ćutao.
«Ko ne može kao ovan, nek se vrati ženi pod skute», reče hajducima Tadija.
Hajduci se vratiše ženama pod skute. Ostadoše samo Tadija, Komnen Barjaktar i Kotarac Jovan.
«Jači smo bez pleve», reče Tadija i njih trojica krenuše u šumu, da čekaju Kunu.
Sve je već bilo gotovo. Tadija se nadnese nad ranjenog Kunu.
«Šta uradismo, Senjanine?» krkljao je Hasan-aga, «Po ovako lepom danu.»
«Živi, Hasan-aga», reče Tadija i vrati sablju u korice.
«Nemoj. Kud ću bez mojih sokolova. Daj, uzmi mi glavu, ko junaku. Budi čovek, Senjanine.»
«Junak si, Kuno. Učiniću kako kažeš.»
Sečivo bljesnu na suncu.
«Sve je ništa», reče Hasan-aga Kuna. Glava polete.
Tadija podiže Komnen Barjaktara, stavi ga na konja. Podiže i Kotarac Jovana.
Uzjaha, natrag, u Senj.

SMRT ILIJE SMILJANIĆA

Umirao je Ilija Smiljanić, u visokoj travi. Sunce ga je obasjavalo, ptice su pevale.
Tad trava zašušta i pojavi se vila. Stade nad Iliju, osmehnu mu se.
Uzela je malo krvi sa njegovih rana, kapnula ih na zemlju. Iz zemlje izraste ruža.
«Vidiš», reče mu vila, tiho, kao da pevuši.
Ilija je uze za ruku.
«Hvala ti. Voleo bih da je smrt tako lepa», reče joj.
«Nema smrti za junake», prošapta vila, poljubi ga u šaku.
Ilija izdahnu, vila ubra ružu i produži, kroz travu, prema tek procvaloj šumi.
Iz daljine, i dalje su dopirali sve slabiji zvuci bitke.


SMRT STOJANA JANKOVIĆA

I ponovo umre Stojan Janković.
Krenu Stojan u Livno, da otme sestru Atlagića, da ubije krvnike Bajagić Aliju i Bojčić Delaliju.
Povede Tintor barjaktara i trideset momaka, boljeg od boljega.
«Nema lepše od sestre Atlagića. Kažu da zbog nje vredi umreti. Pa da proverimo, Tintor barjaktare, šta kažeš?» zvonko je govorio Stojan, jašući.
Pre polaska, vila posestrima reče Stojanu:
«Ako poljubiš sestru Atlagića, ubiću te.»
«Mene ne ubiše ni Turci ni vampiri, pa nećeš ni ti», odgovori joj Stojan i uzjaha.
Pred Livnom stadoše da se odmore. Iz cevi Stojanove puške izpuza zmija, uplete se konju u grivu.
Tintor poseče zmiju, krv zali ždrepca.
«Šta uradi, Tintore?»
«Ubih gada, Stojane, što žderpca htede da ti udavi. S kim bi onda oteo sestru Atlagića, je li, hajduče?»
Stojan Janković pade na kolena, stade ljubiti zmijsku krv. Hajduci su ga gledali u čudu.
«To nije zmija, Tintore. To je moja vila posestrima.»
Zamukoše. Sedoše na konje, krenuše na Livno.
«Da se vratimo, Stojane?» usudi se Tintor barjaktar.
«Junaci umiru kako oni hoće,  a ne kako im je suđeno.»
I upadoše hajduci u Livno. I pogibe Stojan Janković, pred očima sestre Atlagića.
Bajagić Alija stade i popiša se na telo. Bojčić Delalija mu odseče uši.
Sestra Atlagića se vrati u kulu. Jedan od njih dvojice, njen je budući muž.


POVRATAK STOJANA JANKOVIĆA

I uzjahaše Stojan Janković i Ilija Smiljanić, poleteše, za Stambol.
«Pljačkaćemo sultanove dvore», rekoše.
Izljubiše se sa ženama, Jelom i Jelicom, krenuše.
«Stojan i Ilija su napustili Kotare», javiše Sinan-paši, i Sinan-paša se zamisli.
Nikako mu nije uspevalo da ubije Stojana Jankovića i Iliju Smiljanića.
«Upašćemo u Kotare. Oteti im žene. Namamiti ih.»
Složiše se Turci. Upadoše u Kotare, odvedoše Jelu i Jelicu.
Hajduci su opljačkali Stambol, vratili se. Prošle su godine.
«Odvedoše Jelu i Jelicu», reče im Stojanova majka.
«Kuda?»
«U pašine dvore.»
Stojan i Ilija opasaše sablje i kubure. Krenuli su na pašine dvore.
«Čekaju nas, Stojane. Pobiće nas», reče Ilija Smiljanić, kad su već odmakli.
«Junaci ginu samo jednom. Ako se bojiš, a ti se vrati», odgovori Stojan Janković, gledajući u daljinu.
Ilija ostade. Upadoše u dvore. Turci ih pobiše.
Jela i Jelica, već su nosile Sinan-pašinu decu.


Нема коментара:

Постави коментар