уторак, 25. јул 2017.

Моји текстови објављени у Православљу и Теолошким погледима

Моји текстови објављени у Православљу и Теолошким погледима од маја 2016. до маја 2017:

У раљама лудила: о филму УНУТРА Јелене Марковић:
https://www.academia.edu/29092296/Vladimir_Kolari%C4%87_U_raljama_ludila_film_UNUTRA_Mirka_Abrli%C4%87a_i_Jelene_Markovi%C4%87_Pravoslavlje_1190

Иконички авангардизам Василија Чекригина:
https://www.academia.edu/29583809/Vladimir_Kolari%C4%87_Ikoni%C4%8Dki_avangardizam_Vasilija_%C4%8Cekrigina_Pravoslavlje_1191

Посредовања: о филму ИСЦЕЉЕЊЕ Ивана Јовића:
https://www.academia.edu/29825097/Vladimir_Kolari%C4%87_Posredovanja_-_O_filmu_Isceljenje_Ivana_Jovi%C4%87a_Pravoslavlje_1192_

Тајна Достојевског и тајна Цркве:
https://www.academia.edu/30591756/Vladimir_Kolari%C4%87_Tajna_Dostojevskog_i_tajna_Crkve_Pravoslavlje_1195-1196

Страх и нада: Лекције столећа:
https://www.academia.edu/30591838/Vladimir_Kolari%C4%87_Strah_i_nada_Lekcije_stole%C4%87a_Pravoslavlje_1195-1196

О наказама и људима: филм "Ја, Данијел Блејк" Кена Лоуча:
https://www.academia.edu/31050466/Vladimir_Kolari%C4%87._O_nakazama_i_ljudima_film_Ja_Danijel_Blejk_Pravoslavlje_1197

Достојевски у пет: о Достојевском и вери код Ијана Ренкина:
https://www.academia.edu/31415257/Vladimir_Kolari%C4%87_Dostojevski_u_pet_O_Dostojevskom_i_veri_kod_Ijana_Renkina_Pravoslavlje_1198_

Са вером у Бога: о филму "Завештање" Ивана Јовића:
https://www.academia.edu/31643898/Vladimir_Kolari%C4%87_Sa_verom_u_Boga_-_o_filmu_Zave%C5%A1tanje_Pravoslavlje_1199

Нови живот: "На млечном путу" Емира Кустурице":
https://www.academia.edu/32118212/Vladimir_Kolari%C4%87_Novi_%C5%BEivot_-_Na_mle%C4%8Dnom_putu_Emira_Kusturice._Pravoslavlje_1201

Викинг: филм о Владимиру Кијевском и крштењу Русије:
https://www.academia.edu/32669341/Vladimir_Kolari%C4%87_Viking_-_film_o_Vladimiru_Kijevskom_i_kr%C5%A1tenju_Rusije_Pravoslavlje_1203

Паде, паде Вавилон велики: Булгаков о Достојевском:
https://www.academia.edu/28916080/Vladimir_Kolari%C4%87_Pade_pade_Vavilon_veliki_Bulgakov_o_Dostojevskom

Филм и телесна лепота:
https://www.academia.edu/33007318/Vladimir_Kolari%C4%87_Film_i_telesna_lepota_Teolo%C5%A1ki_Pogledi_L_1-2017_
 

Нема коментара:

Постави коментар