петак, 20. мај 2011.

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti broj 17 i 18

Upravo su izašli brojevi Zbornika radova FDU za 2010. godinu, broj 17 i 18. U broju 17 objavljen je moj tekst "Apologija Zapada: Čaadajev, Dali Vorhol" (Apologetics of the West: Chaadaev, Dali, Warhol), jedan od mojih najznačajnijih radova, koji u 14 tačaka donosi originalnu klasifikaciju osobenosti ideje Zapada, sve to primenjujući na stvaralaštvo jednog ruskog, jednog evropskog i jednog američkog predstavnika ove velike ideje.
Puna referenca glasi: Vladimir Kolarić: "Apologija Zapada: Čaadajev, Dali Vorhol", Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, broj 17, 2010, str. 355-373.
U broju 17 izdvajam i tekstove Ivana Medenice, Enise Uspenski i Žorža Banija o Čehovu, tekstove Lazara Jovanova i Vjere Mujović o "determinaciji modela organizacione kulture srpskih nacionalnih teatara", odnosno "organizaciji i trendovima međunarodne kulturne saranje", tekst Dijane Marojević Diklić o Grotovskom u svetlu religijske filosofije Ivana Iljina, zatim zanimljivi kreatološko istraživanje Tijane Mandić i Irene Ristić, rad "Culture and Beauty" slovenačke profesorke Erike Prijatelj, rad Ninoslave Vićentić o beogradskom novom talasu i sećanje na Ranka Munitića, mladog filosofa i filmskog kritičara Vladana Milanka. O filmu postoje samo tri priloga: rad Grega DeCuira "Black Wave Philosophy: Methodical Marxism" (njegova knjiga o jugoslovenskom crnom talasu upravo je izašla u izdanju Filmskog centra Srbije), tekst Marije Šarović o Hržanovskom i Sorokinu i tekst koji sadrži rezimee učesnika tribine "Novi srpski film - pojam, dometi, kontroverze", održane 23. 10. 2010, na kojoj sam bio moderator.
Broj 18 u celini je posvećen radovima sa naučnog projekta "Obrazovanje, umetnost i mediji u procesu evropskih integracija", i kao priređivači su potpisani Nevena Daković i Mirjana Nikolić. Pored dva teksta o filmu, Nevene Daković ("Srpski film: teorija i praksa: 1990-2009: Balkanizacija, tranzicija, EU integracije") i Aleksandra S. Jankovića ("Mizantropija kao filmski recidiv tranzicije"), izdvajam tekst Nataše Milović "Kreativno korišćenje dramskog teksta u obrazovanju".

Нема коментара:

Постави коментар