субота, 19. март 2016.

VLAŽNOST (Nikola Ljuca, 2016)


Vladimir Kolarić

 

PEJZAŽI U MAGLI

 

„Vlažnost“ Nikole Ljuce je srpski film koji se do sad najeksplicitnije bavi domaćom kompradorskom elitom, i to upravo kao kompradorskom, a samim tim i našim kolonijalnim iskustvom.

Ova elita se sagledava sa stanovišta telesnosti, pa ovi odreda lepi glumci reprezentuju likove koji se bukvalno raspadaju i zaudaraju u svojim skupim odelima, guše u svojim skupim domovima, a koji teško da se uopšte mogu nazvati domovima.

I ova elita se sagledava sa stanovišta njihove društvene izolacije i njihove društvene svesti, gde se sveopšta rasprodaja otkriva kao njihova jedina poslovna strategija. Funkcija kvantitativno većinskog ostatka društva je tek u opsluživanju ove elite, a njen kompradorski identitet se otvoreno izjednačava sa kvislinškim.

Estetski i poetski predvidiv derivat euroimažovskog ideološko-birokratskog modela, i samog u osnovi kolonijalnog, „Vlažnost“ je ipak rađen sa dozom poetičke brižljivosti i izražajne kultivisanosti, da mu ipak treba pristupiti kao umetničkom i filmskom delu, a ne tek kao segmentu jednog velikog projekta manipulacije svešću, što je već sasvim izuzetno. Bez preteranog kinestetičkog rafinmana i suptilnog i autentično filmskog osećaja za podtekst (dramaturgija termita), ovaj film i njegovi autori se ipak ne odriču izvesne računice, prava da govore iz kontre, prava da u zadatim okvirima plasiraju neke makar i prividno subverzivne sadržaje. Oni računaju na publiku, nadajući se da će ona umeti da prepozna ono nerečeno i nedorečeno, da će ona dati filmu ono čega u njemu možda i nema ili makar nema u obećanoj i najavljenoj ili tek naslućenoj (željenoj?) meri. Ovaj film dakle računa na publiku koja će biti spremna da učitava, na publiku hrabriju nego što su sami njegovi stvaraoci. Računa i na mode i na tendencije i na talase koji će ono skriveno, zabranjeno i potisnuto učiniti vidljivim i štaviše, legitimnim i poželjnim, a što velikim delom već čine. Računa na vreme za koje se čini radi za njega.

A da li je sve to dobra računica, da li se može tako lako pomiriti konformizam i provokacija, kalkulacija i stvaralaštvo, videćemo. Najpre na osnovu odgovora publike, sadašnje i buduće, koja će ovaj film prepoznati i osetiti kao poziv - ili ne. U oba slučaja, publika neće biti kriva. Kriv je uvek onaj ko drži baklju, kada se za baklju već mašio. Ili to uopšte nije bila baklja, nego nam se u magli tek pričinilo? Možda tek propisani saobraćajni znak?

Нема коментара:

Постави коментар