понедељак, 17. октобар 2016.

RADOMIR KONSTANTINOVIĆ : NA MARGINI


Владимир Коларић

 

КАД ГЛАВЕ НАМ ИГРАЈУ

 


Живимо поново у она ужасна времена, када тирански апсолутни дух јури да нас прождере, да од нас и у нама не остане ништа осим њега самог, да свако од нас за себе може да каже још само и једино да је - он.

А ту је и дуализам који нас мори у тим последњим вековима, а најстрашнији од свих - дуализам који инсистира на, или доприноси, расколу између природе и културе. Па или је природа за њега нешто насумично, акцидентално, хаотично, што човек са својом културом мора да укроти, уведе у ред, овлада и савлада, или је пак оно насумично, не(са)мерљиво, акцидентално култура, оно дакле нешто другостепено у односу на некакву датост природне закономерности. А тиранија датости која неће преиспитивање, или тиранија историзма која хоће рај на земљи - шта је од тога горе?

Али може се и другачије, као Радомир Константиновић, па и у овој „маргиналној“ књизи његових радијских читања подстакнутих текућом часописном продукцијом у Југославији (1966-1979), под насловом „На маргини“ (University Press, Сарајево, 2013). Култура, тако, може бити „артикулација збивања света и свести“, „артикулација неартикулисаног“, па се њен главни, највиталнији вид оглада у „тежњама које још нису артикулисане“, а не у датости довршеног дела: „Нагласак као да је увек, у суштини, на самој тежњи, на процесу, на ономе што је и основно у једном делу, што изражава у њему један покрет. У сваком делу постоји нека врста сукоба између тежње, тако природно људске, за резултатом, за остварењем и овога живог процеса, који се кроз дело изражава, који се кроз њега наставља. Култура је смисао за овај процес“.

А  дуализам, иако неспорно „кобан“, може бити сагледан као „могућност дељења оне крајње сложене и крајње заиста контрадикторне јединствености света и духа“, а „које најприснија наша природа осећа као највеће зло“. Јер шта ако је јединство онај тирански апсолутни дух, који нас прождире и који нас ништи, нас, сваког од нас појединачно, саму нашу појединачност која је сва нада наша?

Ипак, још једно „могло би“: а могло би јединство и могла би целина не бити тиранска и ништитељска, могла би да буде - зашто да не - и слобода, јер о томе се овде све време и ради, о томе како мишљење и како живљење може да буде слобода. Како уопштавање, и како суживот, може да буде слобода. Ето, на пример: „Остаћемо специјалисти, парцијалисти, делићи идеалне целине, сањајући о тој целини, (...) и сав смисао, изгледа, биће управо у томе сневању, а све његова вредност у његовој дубини, у снази наде и очаја који се ту улажу“.

Радомир Константиновић и његов напор ка мишљењу сложеног, несводивог, неизрецивог, у овом одсудном часу (кад, његовим речима, „главе нам играју“) потребнији су нам него икада раније.

 

Нема коментара:

Постави коментар